De Magie van Holset

Restanten van de Tempel van Bel

De top van de kerkheuvel van Holset is een magische krachtplek waar nog tot op de dag van vandaag genezingen worden gerapporteerd. Deze plek werd al als heilig beschouwd in de antieke oudheid, tegenwoordig is zij gewijd aan Lambertus en Genoveva.

De Eburonen nederzetting in het Hulstbos

De naam Holset komt van het oude woord Hullisetum wat hulstbos betekent. De hulst was de heilige boom van de Eburonen. Zo’n 2000 jaar geleden stond er op deze plek een tempel van de Eburonen. De Eburonen waren een Keltische stam die tussen de Ardennen en de Eiffel woonden, tussen de Maas en de Rijn.

Je weet meer over de Eburonen als je denkt. Iedereen die zijn Asterix en Obelix kent weet over dat volk dat zich verzette tegen de Romeinen. De Eburonen trokken ten strijde tegen Caesar. Uit wraak vernietigde deze hun tempel op de top van de heuvel van Holset. De tempel was gewijd was aan de god Bel. Bel is de Keltische god Belenos. Belenos betekent de ‘mooie stralende’, hij is een Zonnegod. Bel heeft ook een vrouw, zij heet Belisama. Beide goden zijn verbonden met heling en gezondheid.

Belenos en Belisama

De stam van het woord Belenos betekent ‘bron’. Belenos en Belisama zijn dan ook verbonden met genezende bronnen. Volkeren en hun goden hebben altijd een rits associaties waaraan je ze kunt herkennen. Zo was de hulstboom een heilige boom voor de Eburonen.

De Tempel van Bel

De vraag is nu: Waar is die Eburonen tempel gebleven, en waar zijn Bel’s genezende bronnen? De meest voor de hand liggende plek is aan de achterkant van de kerk. Achter een ijzeren hek bevindt zich een ‘Lourdesgrot’.

De grot is nagebouwd tegen een stenen muur die de ‘Heiligenwand’ heet. Achter de stenen muur zie je duidelijk de restanten van oudere gebouwen en trappen die naar de top van de heuvel leiden. Sommige internet bronnen zeggen dat een vroegere geestelijke heeft tevergeefs geprobeerd om de ruïne van de tempel in te bouwen in de kerk.

De genezende bron

Als je vanaf de Heiligenwand naar beneden loopt zie je aan de overkant van de weg stromend water uitkomen in een stenen bak. Er achter is een houten schutting met een deur erin. Hier kom je bij een paddenpoel waarin zich de oorspronkelijke bron van Bel bevindt. De padden die hier wonen heten de Vroedmeesterpadden. Zij gebruiken de bron als broedplaats. Op warme zomeravonden zingen deze padden. Hun gezang klinkt als het klingelen van zachte klokjes. Daarom worden ze in het Limburgs ook wel het ‘Klökske’ genoemd.

De Bron van Bel wordt tegenwoordig de Lambertusbron genoemd naar de heilige Lambertus.  Hoe komt de Bron van Bel aan de naam Lambertusbron?

De Draak en de kerstening van Paganistische heiligdommen

Volgens de legenden werd Holset in 692 werd Holset bezocht door bisschop Lambertus  Lambertus kwam om het Eburonen heiligdom te zegenen zodat het bruikbaar werd voor de katholieke kerk:

‘Hij zegende de giftige bron die vergiftigd zou zijn door de god Bel toen de dorpsbewoners tot het christendom bekeerden. Met het zegenen van de bron kwam er een helse draak uit die Lambertus verdreef. Sindsdien zou de bron een wonderbron zijn gewijd aan Lambertus’.

Is er een relatie van de Eburonen met een draak? De oplossing is mogelijk te vinden op de bewaard gebleven gouden munten. Op de voorkant van de munt staat de Triskel afgebeeld, op de andere kant een gestileerde afbeelding van het sterrenbeeld Draco.

Genoveva

Ondanks de verwoede pogingen van Lambertus om de draak te verdrijven blijven er paganistische praktijken en magische krachten rondom de tempel aanwezig. Om de plek te claimen werden in de loop van de tijd diverse pogingen gedaan door de katholieke kerk om de invloed van de god Bel  teniet te doen. Zo liet pastoor Slenter een retabel maken van de zegening van de kerk door Lambertus en in 1887 werd er zelfs nog een heilige aan de kerk toegevoegd; de heilige Genoveva.

Genezende Magie

Genoveva is een wonder-heilige die vrouwenzaken behartigd en bescherming biedt bij ziekten, droogren en oorlog. Zij zorgt ervoor dat er ook vandaag de dag nog wonderbaarlijke genezingen plaats vinden in Holset. In het jaar 1900 werden er zelfs 379 genezingen gerapporteerd! Ook tegenwoordig kun je op maandagmiddagen een speciale zegening gaan ontvangen tijdens de heilige mis, waarbij een reliek van Genoveva wordt gebruikt om de magie kracht bij te zetten. Je kunt in de kerk noveenkaarsen kopen en wijwater tappen.

Als alternatief kun je natuurlijk ook water tappen uit de Bron van Bel en Belisama. Zoals gezegd, de paganistische invloed is nooit verdwenen hier, de magie van Bel en Belisama is nog volop aanwezig in Holset.